Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

S vašimi údaji nakládáme podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce vašich osobních údajů je:
DENT UNIT MORAVA s.r.o.,
IČO: 01421328,
Purkyňova 2855/97A, Královo Pole, 612 00 Brno, 
info@dentunitmorava.cz

Jaké údaje sbíráme

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme vaši e-mailovou adresu, případně jméno a telefon. 

Účel

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a nebudou použity pro zasílání reklamních newsletterů.

Komunikace

V kontaktním formuláři sbíráme údaje za účelem konzultací zakázek v rámci budoucího plnění smlouvy a vystavení cenové nabídky.

Objednávka služeb

Z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti, vyřízení vaší objednávky, vystavování a archivaci daňových dokladů od vás následně sbíráme tyto údaje: jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ, fakturační adresu.

Jak dlouho údaje uchováváme

Kontaktní formulář: po dobu 2 let.
Odeslání dotazu a poptávky: po dobu 2 let.
Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.

Zpracovatel údajů

DENT UNIT MORAVA s.r.o.,
IČO: 01421328,
Purkyňova 2855/97A, Královo Pole, 612 00 Brno

 

Soubory cookie

Soubory cookies jsou použity pro měření návštěvnosti. V průběhu návštěvy webových stránek je zaznamenána vaše IP adresa, doba návštěvy stránky a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie lze v prohlížeči zakázat.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

Jsme připraveni Vám poradit s výběrem